Ryssbyskolan Ljungby Kommun misshandel av elev


Ljungby Kommun - Ett stormens Hus!?Efter min examen till pedagog fanns ett jobb som personlig assistent ledigt vid Ryssbyskolan i Ljungby Kommun. Det handlade om att ge en i sig fin elev extra stöd. Efter ett tag förstod jag att eleven var felplacerad med tanke på handikappet. Skolmiljön var helt enkelt för stökig. Det uppstod ofta situationer där fara för elevens egen eller andra elevers säkerhet krävde att eleven hölls ner mot marken. Detta var vad man från kommunen sade till mig att göra i dessa situationer. Det är en mycket svår situation att behöva gå in och hålla ned en person. Du hamnar här i en tydlig gråzon för vad som är tillåtet eller ej. Det blir också så att man som pedagog här måste skydda sig själv från att bli skadad. Aldrig mer våld än vad som krävs och så kort stund så möjligt.

Enligt senare uppgift var jag efterföljare till tidigare tvåsiffrigt antal personliga assistenter.

Jag lade märke till att de flesta resurspersoner och lärare på skolan vände oss två ryggen då vi kom. Gick en eftermiddag in till klassföreståndaren och fick som svar att denne givit upp för länge sedan och att jag inte skulle komma dit i ärendet igen. Meningen var ju att vi skulle samarbeta....
Sida 1 - Start    Sida 2    Sida 3    Sida 4    Sida 5    sida 6    Sida 7    Sida 8
Efter ytterligare en tid höll jag på att bli utbränd av denna i stort sett ensambörda där jag av Ljungby Kommun blev tvingad att "bruka våld" mot en elev som borde haft en chans till lugnare tillvaro och skolgång. Sade upp mig för att åka till Spanien och arbeta som Discjockey ett tag. Väl där såg jag korruption och drogmissbrukande människor på nära håll. Blev utsatt för ett troligen iscensatt rånförsök där man försökte stjäla mina skivor. Det var inte populärt bland maffian att det ställe jag spelade på drog det mesta av folket. Valde att åka tillbaka hem med en gång.

Blev ett tag efter hemkost från Spanien uppringd av den efterföljande personliga assistenten. Vi hade snabbt på Ryssbyskolan växlat några ord kring dennes pedagogiska metoder som verkade mycket intressanta. Jag ville ta del av dem och fick genom samtalet detta. Jag frågade om skolsituationen gällande struktur och engagemang var bättre, fick svaret att den inte var det förutom de nya förhållningssätt som denne assistent hade inkommit med.

Rektorn på Ryssbyskolan ringde och var irriterad över ovan beskrivna samtal. Jag berättade om missförhållandena och detta var något nytt för denne kvinnliga rektor, hon visste inte något, sa hon. Inte konstigt tänkte jag det finns ju inget riktigt subjektivt engagemang. Valde att ta kontakt med handläggare på socialkontoret för en anmälan då det fanns annat allvarligt med i bilden också. Detta behöver jag inte närmare gå in på här då det mer är situationen som Barn- och Skola i Ljungby Kommun sätter sina anställda i som ska lyftas fram.

Talade senare med ytterligare personlig assistent som trätt in. Den personliga assistenten sade sig må dåligt över arbetssituationen i stort, även lång tid efter att anställningen avslutats. Ljungby Kommun lyssnar inte, de plöjer på i dåliga spår trots tydliga signaler från sina anställda. Detta kan jag säga med facit i hand efter ett antal tjänster. Inte får man sedan hjälp då man bränner ut sig, inget ansvar tas, snarare tvärtom, vilket jag också kommer till.

Viktigt att poängtera är att jag redan på Universitetet gick utbildning inom just detta med våld i arbetet, vad man får och inte får göra och hur man får göra om man blir tvungen. Jag säger, helst inte, så sällan som möjligt och bara då situationen går mot risk för skada och det inte går att lösa på annat sätt, eller i rent självförsvar då man inte kan komma undan.

Efter denna pers fick jag jobb på Ungdomsboendet Fyren i Ljungby och det fungerade mycket bra där i något år. Behövde inte använda något våld trots ungdomar som ibland var fysiskt utåtagerande. Det var skönt och jag började läka från Ryssbyskolans pers. Dock skulle här komma att blomma upp tråkiga saker också.